www.plankton.tk
Novinky
Historie
Tábory
Fotky
Zpěvník
Diskuze
Odkazy

Batalion

Ami C G Ami C G Ami

Víno máš a markytánku, dlouhá noc se prohýří,

Ami C G Ami C G Ami

víno máš a chvilku spánku, díky, díky verbíři.

Ami G Ami C G Ami

Dříve než se rozední, kapitán k osedlání rozkaz dává,

G Ami G Ami

ostruhami do slabin koně pohání.

Tam na straně polední čekají ženy, zlaťáky a sláva,

do výstřelů karabin zvon už vyzvání.

Ami C G Ami C G Ami G Ami

Víno na kuráž a pomilovat markytánku, zítra do Burgund batalion zamíří.

Víno na kuráž a k ránu dvě hodinky spánku, díky, díky Vám královští verbíři.

Rozprášen je batalion, poslední vojáci se k zemi hroutí,

na polštáři z kopretin budou věčně spát.

Neplač sladká Marion, verbíři nové chlapce přivedou ti,

za královský hermelín padne každý rád.

Víno na kuráž....

Víno máš amarkytánku....