www.plankton.tk
Novinky
Historie
Tábory
Fotky
Zpěvník
Diskuze
Odkazy

Divoký koně

Ami C Dmi Ami

Já viděl divoký koně, běželi soumrakem,

Dmi Ami Dmi Ami F

Dmi Ami Dmi Ami E Ami

vzduch těžký byl a divně voněl tabákem

i: Běželi, běželi bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor :i

i: sper to čert jaká touha je to vedla za obzor :i

i:V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera :i

i: milování je divoká píseň večera :i

i: Stébla trávy sklání hlavu staví se do šiku :i

i: Král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků :i

i: Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet nemyslet na návrat :i

i: s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád :i

Já viděl divoké koně.