www.plankton.tk
Novinky
Historie
Tábory
Fotky
Zpěvník
Diskuze
Odkazy

Hvězda na vrbě

Emi Ami Emi Ami F Emi G C Emi

Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky.

Ami Emi Ami Dmi Emi E A C Emi

Ať je nikdy neobrací k vrbě křivolaký, hm hm hm.

Emi Ami Emi Ami F Emi G7 C

Jinak jeho oči zjistí i když se to nezdá,

Emi Ami Emi Ami Dmi F Ami

že na větvi kromě listí visí malá hvězda.

C F C F

Viděli jsme jednou v lukách plakat na tý vrbě kluka,

Dmi B7 D7 G

který pevně věřil tomu, že ji sundá z toho stromu.

Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne,

ať jde přesto klidně hájem, hvězda někdy spadne,

ať se pro ni rosou brodí a pak vrbu najde si

a pro ty co kolem chodí na tu větev zavěsí.