www.plankton.tk
Novinky
Historie
Tábory
Fotky
Zpěvník
Diskuze
Odkazy

Krysař

Emi Ami D Emi

Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař stál,

Ami D Emi

městem šlo jako pohlazení, když na píšťalku hrál,

G Ami C H7

viděl, jak brány otvírají a každý šel mu vstříc,

Emi Ami D Emi

že lidé jeho píseň znají, každý chtěl slyšet víc.

Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař hrál,

nakonec se svým doprovodem přišel i sám pan král,

daruj mi flétnu chlapče milý, já všechno zlato dám,

ten nápěv tolik roztomilý už dávno v srdci mám.

Povídá krysař: Pane králi, píšťalka ať je tvou,

ať nikdy v kámen neproměníš písničku nevinnou,

zajdi stou písní mezi lidi, na každou ze všech cest,

ať rázem slepý zase vidí, otvírej brány měst.

Otvírej srdce zatvrzelá, chudákům lámej hůl,

ať s tebou zpívá země celá, dej království všem dej půl,

krejčíkům plátno, rybářům síť a včelám květů pyl,

já musím cestou svou zase jít, ty zpívej ze všech sil.

Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař stál,

městem šlo jako pohlazení, když na píšťalku hrál,

kde jsou ty časy osvícené, zatímco svět šel dál?

Kde jsou ty písně osvícené, kam zmizel ten, co je hrál?