www.plankton.tk
Novinky
Historie
Tábory
Fotky
Zpěvník
Diskuze
Odkazy

To ta heĺpa

Dmi G Dmi G Dmi A7 Dmi

To ta Heĺpa, to ta Heĺpa, to je pekné mesto

a v tej Heĺpe, a v tej Heĺpe švarných chlapcov je sto,

B C7 F C F A7

koho je sto, toho je sto, nie po mojej voli,

Dmi G Dmi G Dmi A7 Dmi

len za jednym, len za jednym srdiečko ma boli.

Za Janíčkom, za Palíčkom krok by něspravila,

za Ďuríčkom, za Mišíčkom Dunaj preskočila.

Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj, to širé pole,

ĺen za jedním, ĺen za jedním, počešenie moje.