www.plankton.tk
Novinky
Historie
Tábory
Fotky
Zpěvník
Diskuze
Odkazy

Variace na renesanční téma

Ami F G Ami

Láska je jako večernice plující noční oblohou,

F G Ami

zavřete dveře na petlice, zhasněte v domě všechny svíce

F G Ami C G/H Ami C/G D F

a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce zkameněla.

D F

Ami F G Ami

Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána,

F G Ami

námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude zrána,

F G Ami

láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd,

F G Ami C G/H Ami

které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest.

C/G D F

Ami F G Ami

Láska je jako večernice plující noční oblohou,

F G Ami

náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou,

G Ami C G/H Ami C/G D F Ami

mrtví milovat nemohou ...