www.plankton.tk
Novinky
Historie
Tábory
Fotky
Zpěvník
Diskuze
Odkazy

Veličenstvo Kat

Dmi C Dmi F Gmi A

V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálů

Dmi Bb C F C (Gmi) Gmi Dmi A7 Dmi (C d C)

a houfec mordýřů si žádá požehnání, I:vždyť první z rytířů je Veličenstvo Kat.:I

Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu,

pod fialovou komží láhev vitriolu,

pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi

I:prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat.:I

F C Bb C

Ref: Na korouhvi státu je emblém s gilotinou,

F C Bb C

z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou,

Gmi Dmi Gmi A

v kraji hnízdí hejno krkavčí, lidu vládne mistr popravčí.

Král klečí před Satanem na žezlo se těší

a lůza pod platanem radu moudrých věší

a zástup kacířů se raduje a jásá,

I:vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat.:I

Na rohu ulice vrah o morálce káže,

před vraty věznice se procházejí stráže,

z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,

I:že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat.:I

Ref:

Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou, děti mají rády kornouty se zmrzlinou,

soudcové se na ně zlobili, zmrzlináře dětem zabili.

Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,

jak zakázali psát a zakázali zpívat,

a bylo jim to málo, poručili dětem

I:modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat.:I

S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl,

syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil,

jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,

I:kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat.:I